Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se
Dag

november 28, 2013

Höststämma 2013

Välkommen till Gällivare Allmänningskogs höststämma som hålls tisdagen den 10 december kl. 18.00 i Västlaestadianska bönhuset i Gällivare. Här kan du läsa stämmohandlingarna >>