Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se

Aktuellt

07 augusti 2018

Anbud poster slutavverkning

Härmed inbjuds ni att lämna anbud avseende slutavverkning om c:a 31.000 m3sk till senast 2018-08-27.
Länk till mer information