Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se

Aktuellt

22 september 2023

Digitalt jaktkort för småvilt

Vill du jaga småvilt på Gällivare allmänningsskogs marker köper du ett digitalt jaktkort via www.inatur.se