Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se

Jakt och Fiske

Jakt och Fiske

Jakt

Småvilt kan jagas på 63.700 hektar.
* Linafallet är arrenderat, avser delar av block 16
(se kartor). ingen småviltsjakt får bedrivas perioden 1 – 7 september.
Baglimit: Max 3 fällda skogsfåglar per dygn och kort.

Köp Allmänningens jaktkort för småvilt online >>

Försäljning av jaktkort sker endast digitalt via www.inatur.se (se ovan)

Priser på jaktkort för småvilt:

Delägare
Delägare
Ungdomar 18-25 år
3-årskort
Årskort
Årskort
1000:-
400:-
200:-
Övriga
Ungdomar 18-25 år
Årskort
Årskort
800:-
400:-
Veckokort 400:-
Dagskort 200:-
Utländska medborgare Årskort Säljes ej
Veckokort 1800:-
Dagskort 500:-

Länk till Allmänna jaktregler >>
Link to general Hunting rules >>

Fiske

FiskeInom allmänningsskogen finns 1.300 hektar vatten vilket utgörs av åar, älvar, tjärnar och sjöar. Tillgången på fisk i dessa vatten är mycket varierande. Lax finns i bl a Ängesån, Linaälven, Råneälven och Kalixälven. I övrigt finns harr och öring i nästan samtliga rinnande vattendrag.
Försäljningsställen av allmänningens fiskekort

Priser på fiskekort:

Delägare: 5 års period 500:-
Övriga: Alla vatten
Årskort 600:-
Veckokort 400:-
3-dygnskort 300:-
Dygnskort 150:-

Köp Allmänningens fiskekort online >>
Se bilder från Allmänningens fiskevatten >>
Länk till fiskeregler i Gällivare kommun >>