Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se

Om oss

Om oss

Allmänningsskogen ägs av c:a 3.000 delägare fördelade på c:a 1.500 jordbruksfastigheter i Gällivare kommun. Allmänningen är 65.000 hektar stort varav c:a 45.000 är produktiv skogsmark.

Gällivare allmänningsskog bildades 1883 genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet. Allmänningsskogen ägs av c:a 3.000 delägare fördelade på c:a 1.500 jordbruksfastigheter i Gällivare kommun. Allmänningen är 65.000 hektar stort varav c:a 45.000 är produktiv skogsmark.

Gällivare allmänningsskog förvaltas av en styrelse med sju ordinarie ledamöter.

Avkastningen från skogen och kapitalförvaltningen går i första hand till stöd för delägarnas jord- och skogsbruk. Eventuellt överskott går till delägarna och fördelas i förhållande till deras respektive andel i allmänningen.

Delägarna beslutar i två årliga stämmor, höst och vår, hur verksamheten skall bedrivas, pengarna fördelas samt väljer styrelse. Stämman beslutar också hur jakt och fiske skall bedrivas på allmänningens mark.