Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se

Vindkraft

Vindkraft

Vindkraften är en ny näring som Gällivare allmänningsskog kunnat ta del av i samband med uppförandet av Lehtirova vindkraftspark. Det är vindkraftsföretaget OX2 som uppfört parken i delar av Gällivare och Pajala kommuner. Totalt har 41 vindkraftsverk byggts på ett ca 4000 hektar stort område. För Allmänningens del handlar det om 6 vindkraftverk på våra marker, för vilka vi får en årlig ersättning i form av ett markarrende.

Vindkraftsparkens tillkomst har även medfört att vi fått ett utbyggt vägnät av hög standard. Det kommer att underlätta framtida virkestransporter i samband med avverkningar i området.

Läs mer om Lehtirova vindkraftpark

Läs mer om vattenfalls vindkraftsprojekt Storlandet