Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se

Jakt och Fiske

Jakt och Fiske

Jakt

Småvilt kan jagas på 63.700 hektar.
* Linafallet är arrenderat, avser delar av block 16
(se kartor). ingen småviltsjakt får bedrivas perioden 1 – 7 september.
Baglimit: Max 3 fällda skogsfåglar per dygn och kort.

Köp Allmänningens jaktkort för småvilt online >>

Försäljning av jaktkort sker endast digitalt via www.inatur.se (se ovan)

Priser på jaktkort för småvilt:

Delägare
Delägare
Ungdomar 18-25 år
3-årskort
Årskort
Årskort
1000:-
400:-
200:-
Övriga
Ungdomar 18-25 år
Årskort
Årskort
1000:-
400:-
Övriga Veckokort 600:-
Övriga Dagskort 300:-
Utländska medborgare Årskort 8000:-
Veckokort 2200:-
Dagskort 800:-

Länk till Allmänna jaktregler >>
Link to general Hunting rules >>

Fiske

FiskeMed Gällivare allmänningsskogs fiskekort får du tillgång till fina sträckor längs några av Sveriges bästa laxälvar såsom Kalix älv, Ängesån, Lina älv och Råneälven. I dessa älvar samt övriga vattendrag finns även en god tillgång på både harr och öring.

Försäljningsställen av allmänningens fiskekort

All försäljning av fiskekort sker digitalt via fiskeportalen.nu >>