Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se

Gällivare Allmänningsskog

Allmänningsskogen ägs av c:a 3.000 delägare fördelade på c:a 1.500 jordbruksfastigheter i Gällivare kommun. Allmänningen är 65.000 hektar stort varav c:a 45.000 är produktiv skogsmark.

Gällivare allmänningsskog bildades 1883 genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet som avsattes till allmänningsskog.

Premier & bidrag

Läs mer

Dokument

Läs mer

Jakt & Fiske

Läs mer