Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se

Aktuellt

23 mars 2021

Extra utdelning med anledning av försäljning av fastigheterna Liikavaara 3:2, 3:2 till Boliden

Med anledning av försäljningen av fastigheterna Liikavaara 3:2 och 3:3 till Boliden i januari 2020 har en extra utdelning genomförts till delägarna i Gällivare allmänningsskog.